Karen Drew

Jeg har beskæftiget mig med healing siden 2013. Har omkring 20 forskellige energier og metoder jeg bruger til at heale diverse ubalancer i mennesket. Fx. stresstilstande, angst, usikkerhed, selvværdsproblemer, selvdestruktiv adfærd og forskellige former for afhængighed og misbrugsadfærd.

I mit arbejde bruger jeg kontakten til mine guider meget, som vejledere og samarbejdspartnere, både hvad angår healing og rådgivning.

Jeg er i øjeblikket i lære hos Marianne Lane og i gang med at uddanne mig til Kernehealer.

Desuden er jeg uddannet skrædder, designer og modelkonstruktør.
Jeg bor i Midtjylland.